Reeglipõhise morfoloogia demo kasutab Eesti Keele Instituudis (www.eki.ee) välja töötatud tarkvara. Tarkvara demoprogrammi ja lähtekoodi saab alla laadida siit. Veel ühe demorakenduse (ekiMorfoSetup.msi) saab alla laadida siit.

Antud tarkvara kasutatakse ka EKI sõnastikusüsteemis EELex märksõnadele morfoloogiakirjete lisamiseks. Lisatav info hõlmab käändeid/pöördeid (lühikujul käändelõppe), tüübinumbrit, sõnaliiki, vormikoodi (mitmuslik vm). Igal sõnastikul võivad morfoloogiakirjete nõudmised/vajadused olla erinevad. Mõnes sõnastikus on nõutud rohkem vorme, mõnes vähem. Lisaks võib lisatavate vormide hulk tüüpkonniti olla erinev. Lisatavate vormide loendi saab määrata EELex sätetest. EELex-iga on võimalik tutvuda aadressil eelex.eki.ee.